Informacje prawne

Niniejszy sklep stanowi własność firmy Mediaform. Zamieszczone tu materiały a w szczególności zdjęcia, które stanowią własność firmy Mediaform, nie mogą być kopiowane, powielane i publikowane przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody. Prezentowane tu produkty oraz projekty autorskie będące własnością Mediaform nie mogą być wykorzystywane w celu osiągania korzyści majątkowych przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody właściciela.